ویدیوها

1396-05-11

سایش تومور پروستات توسط لیزر دایود به وسیله دکتر حسن شاکر

1396-03-03

درمان واریس به وسیله لیزر

http://www.aparat.com/v/G5OYT
1396-03-03

انیمیشن درمان واریس به وسیله لیزر

http://www.aparat.com/v/ZvaF7
1396-02-24

جراحی فیبروئیدهای رحمی به وسیله هیستروسکوپی لیزری

http://www.aparat.com/v/JQpE6
1396-02-24

جراحی میومکتومی به وسیله لاپروسکپی لیزری

http://www.aparat.com/v/rdvDo
1396-02-24

درمان اندومتریوما به وسیله لیزر

http://www.aparat.com/v/Xb9p2
1396-02-23

نفرکتومی جزئی(برداشتن کلیه) به وسیله لیزر لاپاراسکوپی

1396-02-23

درمان تنگی مجرای ادرار به وسیله لیزر

http://www.aparat.com/v/h9GsL
1396-02-23

درمان تومور(هیپرپلازی)خوش خیم پروستات توسط لیزر

http://www.aparat.com/v/fZQiH
1396-02-21

سایش تومور مثانه با لیزر دایود توسط دکتر حسن شاکر

http://www.aparat.com/v/dqJby