اورولوژی

سایش تومور پروستات توسط لیزر دایود به وسیله دکتر حسن شاکر

نفرکتومی جزئی(برداشتن کلیه) به وسیله لیزر لاپاراسکوپی

[aparat id='xTJOU']

درمان تنگی مجرای ادرار به وسیله لیزر

[aparat id='h9GsL']

درمان تومور(هیپرپلازی)خوش خیم پروستات توسط لیزر

[aparat id='fZQiH']

سایش تومور مثانه با لیزر دایود توسط دکتر حسن شاکر

[aparat id='dqJby']