لیزر

الکساندرایت

درمان با لیزر الکسانداریتلیزر الکساندرایت چیست؟ این لیزر یکی از پر کاربردترین لیزرهایی است که در طول موج 755 نانومتر، […]

CO2

درمان با لیزر دی اکسید کربن CO2درمان با لیزر دی اکسید کربن CO2 نام کامل لیزر:” تقویت نور ناشی از […]