دستورالعمل مقررات فدرال سرفصل ۲۱
سرفصل ۲۱ – غذا و دارو
فصل ۱ – سازمان غذا و دارو
دپارتمان خدمات انسانی و سلامت
زیرفصل B – غذای مصرفی انسان

بخش ۱۷۳٫۳۶۸ ازون
از ازون می توان به طور ایمن برای اعمال، ذخیره سازی و فرآوری مواد غذایی، از جمله گوشت و ماکیان مورد استفاده قرار داد (مگر اینکه چنین کاری به طور مشخص منع شده باشد). ازون مصرفی دارای مشخصات زیر است :
الف) ناپایدار، بدون رنگ و دارای بوی تند است که به طور آزاد در طبیعت قابل یافت است. این گاز به صورت تجاری با تشعشع یونساز یا تخلیه الکتریکی روی هوا یا اکسیژن قابل تولید است.
ب) به عنوان عامل آنتی میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد.
ج) مشخصات ازون در «دستورالعمل مواد شیمیایی غذا»، ویرایش هفتم (۲۰۱۰) صفحات ۷۵۴ تا ۷۵۵ ذکر شده و به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود. دبیر سازمان ثبت فدرال این مرجع را بنا به دستورالعمل ۵ U.S.C 552(a) و ۱ CFR part 51 بررسی و مورد تایید قرار داده است.
د) ازون در وضعیت گازی و یا محلول در آب روی غذا، از جمله گوشت و ماکیان اعمال می شود (مگر اینکه مشخصا منع شده باشد).
ه) در صورت اعمال روی محصولات کشاورزی، بایستی مطابق با بخش ۲۰۱(q)(1)(B)(i) لایحه فدرال غذا، دارو و مواد آرایشی به کار رود.

برای مشاهده فایل مجوز FDA بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://ozone.puripak.ir/FDA_Ozone.pdf