اخبار خارجی

بیست و نهمین کنگره پزشکی بین المللی Laser Florence

Laser Florence 2017 (ایتالیا) یک رویداد سنتی است، که در آن متخصصان برجسته پزشکی و جراحی لیزر از سراسر جهان، […]

گامی نو در درمان سرطان پروستات آقایان به وسیله لیزر

سرطان پروستات یکی از مهمترین سرطان ها است. دانشمندان کالج لندن با ساختن دارویی توسط یک باکتری از اعماق دریا، […]

کنگره بین المللی Laser Europe 2017

کنگره بین المللی Laser Europe 2017 با هدف جمع آوری برنامه های کاربردی لیزر در پزشکی و زیبایی و تحقیقاتی […]

دوازدهمین کنگره بین المللی کاربرد لیزر در پزشکی

    Conference Schedule June 8th 2017 (Pre-Conference Course): 9.00 – 12.00: Dr. med. Dipl. Chem. Michael H. Weber (Lauenförde, […]