اخبار

بررسی و مقایسه

بهترین لیزر موی زائد برای پوست شما کدام است؟بهترین لیزر موی زائد برای پوست شما کدام است؟ دستگاه لیزر موهای […]

اخبار خارجی

بیست و نهمین کنگره پزشکی بین المللی Laser FlorenceLaser Florence 2017 (ایتالیا) یک رویداد سنتی است، که در آن متخصصان […]

اخبار داخلی

فناوری

لیزر درمانی سرطانلیزر درمانی با استفاده از یک پرتو نور بسیار متمرکز برای سایش یا نابود کردن سلول های سرطانی […]