اسامی مراکزی که از دستگاه لیزر Diode ۹۸۰nm جهت جراحی پروستات استفاده می کنند:

نام مراکز

تلفن تماس

بیمارستان شهدای تجریش- تهران

۹- ۲۲۷۱۸۰۰۱

بیمارستان فرمانیه- تهران

۲۶۱۱۴۸۹۳

بیمارستان پارس- تهران

۹- ۸۸۹۶۰۰۵۱

بیمارستان ابن سینا- تهران

۱- ۴۴۰۹۲۶۲

بیمارستان بقیه الله- تهران

۸۱۲۶۱

بیمارستان اردیبهشت- شیراز

۶۲۸۴۸۲۱ -۰۷۱۱

مطب دکتر عزیزالهی - کرمان

۲۴۴۱۵۴۰ - ۰۳۴۱


اسامی مراکز- جراحانی که از دستگاه لیزر جهت جراحی عمومی (هموروئید) استفاده می کنند:

نام مرکز

شماره تماس

بیمارستان شریعتی- تهران

۸۸۲۲۰۰۰۰

بیمارستان عرفان- تهران

۳- ۲۳۰۲۱۰۰۱

بیمارستان کسری- تهران

۹- ۸۸۷۹۷۶۱۱

مطب آقای دکتر رضایی- تهران

۲- ۸۸۶۵۸۷۶۰

مطب آقای دکتر ابوالحسنی- تهران

۸۸۰۴۱۸۸۵

مطب آقای دکتر اثنی عشری- کرمان

۰۳۴۱-۲۲۲۴۷۱۸

مطب خانم دکتر چکوسری- رشت

۳۲۲۷۰۵۷ -۰۱۳۱

بیمارستان پاستورنو- مشهد

۶- ۸۴۱۰۲۴۴

مطب آقای دکتر شباهنگ- مشهد

۸۴۰۳۲۵۱ - ۰۵۱۱

مطب خانم دکتر اخوان- لاهیجان

۲۲۳۲۸۸۳ - ۰۱۴۱

بیمارستان اروند- اهواز

۲۲۱۷۷۱۲ – ۰۶۱۱

کلینیک الوند- همدان

۸۳۷۸۵۰۱ – ۰۸۱۱

بیمارستان سید الشهدا- یزد

۹- ۶۲۱۰۰۱۰ - ۰۳۵۱

مطب خانم دکتر سالک- شیراز

۲۳۴۵۲۸۴ - ۰۷۱۱

بیمارستان دنا- شیراز

۶۲۸۰۴۱۱ - ۰۷۱۱

مطب آقای دکتر مختاری - ایذه

۵۲۲۹۴۷۷ - ۰۶۹۲

 

اسامی مراکزی که از دستگاه لیزر جهت جراحی عمومی (لیپوساکشن) استفاده می کنند:

نام مرکز

شماره تماس

مطب خانم دکتر خرسند- تهران

۲۲۲۶۴۰۰۰

مطب آقای دکتر شریفی- تهران

۲۲۸۸۳۶۶۸

مطب آقای دکتر سلطانی – مشهد

۰۵۱۱- ۶۰۶۰۱۵۱


اسامی مراکزی که ازسایر دستگاه های لیزر جهت جراحی استفاده می کنند:

نام مرکز

نوع لیزر درمانی

شماره تماس

بیمارستان امام حسین- مشهد


لیزر جراحی ENT- گوش و حلق و بینی

۲۷۸۷۰۰۱ -۰۵۱۱

آقای دکتر بیاتی- دزفول

لیزر جراحی PLDD- مغز و اعصاب

۲۲۷۱۱۰۴ - ۰۶۴۱

بیمارستان بقیه ا...- تهران

لیزر جراحی واریس

۸۸۰۵۰۴۳۵